නමෝවිත්තිය..,

ඉන්න ගමන් ලෝකේ වටේ හතරකොනේ.., මට පේන දුර තියෙන හැම දෙයක් ගැනම , අහන්න දකින්න මාත් එක්ක එකතුවෙන්න.

3 අදහස් දැක්වූවා.:

නිශාන්ත අනුරුද්ධ said...

dan ithin liyanna tiyenne hitu kiyalaa

/Nishantha

ජීවිතේමල් said...

ඉතින් ලියන්ටකෝ... අපි ඉන්නව කියවන්ට.... :-)

said...

කෝ අපි ආවට වැඩක් නැහැනේ. බලන්න මොකුත් නැහැනේ